Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
07.04.2008

Brukermedvirkning og luftslott

StavangergStavangergruppen for rusmiddelforskning, STARUS, arrangerte 1. - 2. april sin årlige konferanse på Sola Strand hotell. Temaet "Brukermedvirkning - populær trend med reell nytte?" hadde til hensikt å se på relasjonen mellom hjelper og den hjelpesøkende. - Når folk tidligere i livet sitt har gjort dårlige valg, har de skaffet seg viktig erfaring til å ta kvalifiserte valg. Vi må hjelpe dem til å lete frem disse viktige erfaringene. Vi lærer alle av feilene vi gjør. De er en viktig kunnskapskilde, påpekte innleder Hilde Dalen, som kaller seg luftslottbygger og regnbuemaker. Dalen har etablert KREM, Kreativt og mangfoldig arbeidsliv. Dette er et ressurssenter som ivaretar mennesker i prosessen tilbake til arbeid.ruppen for rusmiddelforskning, STARUS, arrangerte 1. - 2.april sin årlige konferanse på Sola Strand hotell. Temaet
- Vi må hjelpe folk til å se sine egne løsningsmønster. Hvordan har denne personen løst floker i livet sitt før? Disse løsningene kan brukes flere ganger og i nye situasjoner, på andre arenaer. Samfunnet går så fort. Vi har ikke anledning til å reflektere over egne erfaringer sammen med noen. Dermed går viktig erfaring og kunnskapt tapt, erkjenner Dalen og fortsetter:

Eventyrhistorier
- Vi må snu opp ned på ordtaket "Du tror det ikke før du ser det", så det blir til: "Du ser det ikke før du tror på det". Vi må gi folk tillit og stole på at de kan klare ting de tidligere ikke har klart.

- Jeg oppfordrer folk til å lage eventyrhistorier om seg selv. Språket har mye å si for hva vi ser av muligheter og skaperkraft hos den enkelte.

Dalen mener at jobb er den viktigste arena for helse, og arbeidslivet skal bli bedre til å skape helse. God helse skapes gjennom god dialog og at vi speiles av andre på gode måter. KREM er en arena for mennsker som ikke har tilgang på jobb, og jobber for å fremme helse så folk kan tåle arbeid. - Vi trenger mennesker som leter etter ressurser og talenter som kan omsettes til virkelighet. La folk definere målene selv, da er de motivert, mener Dalen. 

Diagnoser er ingen stifinner
Hilde Dalen er også opptatt av hva diagnoser gjør med folk. - Vi må huske på at merkelapper i form av diagnoser er øyeblikksbilder på en relasjon mellom to mennesker. Diagnoser beskriver ikke hele personen, bare en liten del, og den gjelder bare for en liten tidsavgrenset periode i et langt liv. Diagnosen skal ikke ledsage personen på veien videre i livet. Vår jobb blir å vise nye veier, hvor diagnoser ikke er en sperre eller et filter for hva vi kan oppdage av muligheter hos et menneske, avsluttet Hilde Dalen.

På konferansens andre dag ble deltakerne invitert til å bidra med egne tema til debatt i grupper, og kunne velge å gå i grupper som fanget deres interesse, etter metoden Open Space. Deltakerne bragte med seg tema som: "Hva er brukermedvirkning?". "Når er brukermedvirkning ikke ønskelig?". "Avrusning og brukermedvirkning". "Brukermedvirkning og avlønning".

Referat fra konferansens temagrupper finnes på Rogaland A-senters nettsider.
starus 1 april 08