Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
22.03.2013
Marit Vasshus

Brukerkonferansen "Forbli rusfri"!

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) inviterer til fagdag fredag 12.april i Folkets Hus Stavanger. Hvordan gikk det med mannsskapet på en båt langs norskekysten med tidligere rusmisbrukere? Hva er brukermedvirkning? Hvordan holde seg rusfri i 20 år? Hva er selvhjelpsgrupper?
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) inviterer til Brukerkonferansen "Forbli rusfri!" fredag 12. april 2013 kl 08.30 - 15.30 i Folkets Hus Stavanger, Løkkeveien 22, 2.etasje.

RIO samarbeider med brukere, Sandnes og Stavanger kommune,KORFOR, Fylkesmannen i Rogaland, og KoRus vest Stavanger v/Rogaland A-senter om fagdagen.

Tematikk
Er recovery et bedre konsept for ”brukermedvirkning”? Divisjonsdirektør Inger Kari Nerheim fra Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon holder innlegg omtematikken.

Hvordan oppleves det å møte nyktre rusavhengige? En ung mann forteller om veien til å bli edru.

Hva er selvhjelpsgrupper i rusfeltet?

Rusfri Kafè X i Tromsø er startet av en tidligere rusmisbruker og med hjelp av andre rusmisbrukere har de bygget opp kafèen.

Hvordan drives denne? Hva er forskjellen på denne og rusfri kafeer som drives av det offentlige for rusavhengige?

Det blir paneldebatt om hvordan fagfeltet og mennesker med realkompetanse kan samarbeide som likeverdige partnere i rusfeltet?

Fagdagen arrangeres på oppdrag fra Helsedirektoratet, i samarbeid med Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, besøksadresse: Skogstøstraen 37 ved ROGALAND A-senter.

Informasjon: Kontakt Pål Berger tlf.909 68 515

Hvem kan delta?
Målgruppe er brukere og pårørende, brukere- og pårørendeorganisasjoner, ansatte i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, ansatte i friomsorgen og kriminalomsorgen.

Pris: Kurset er gratis, med bindende påmelding.

Påmelding via linken, innen 22.03.2013

http://kurs.rogaland-asenter.no/index.php/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/detailsCourse.html?id=11
helsefonna-2013-berger