Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
10.11.2016
Marit Vasshus

Brukere og pårørede involveres i Fylkesmannens tilsyn

Brukere og pårørende har erfaringer fra møter med tjenestene som er viktige og nyttige for tilsyn i helse-, sosial- og barneverntjenesten. Erfaringene de formidler, gir bedre faktagrunnlag, risikovurdering og prioritering i tilsyn.
Statens helsetilsyn og fylkesmennene har bruker - og pårørendeinvolvering i tilsyn som et særleg satsingsområde frem til 2018.

Disse målgruppene fører til at tilsynet blir enda mer relevant og vesentlig, og kan dermed føre til forbedringsarbeid i tjenesten. I Rogaland har man gjennomført tilsyn i fengselstjenesten og i NAV med involvering av brukerne, sier Ellen Aare hos Fylkesmannen i Rogaland.

Fylkesmannen vil i løpet av satsingsperioden jobbe med å utvikle arbeidsmåter som skal føre til at erfaringene og kunnskapen til brukerane blir brukt mer og bedre i alle tilsynsaktiviteter. Erfaringer og eksempel fra satsingsperioden danner grunnlag for løsninger som skal føre til bedre involveringspraksis og utvikling av tilsynsarbeidet på kort og lang sikt.

Sintef Teknologi og samfunn, avdeling Helse har fått i oppdrag av Helsetilsynet å gjøre eit toårig følgeevalueringsprosjekt knyttet til satsingen fra 2016.

Fylkesmannen i Rogaland har fått innvilget prosjektmiddel til å prøve ut brukerinvolvering i ulike former for tilsyn.

Klikk her for å lese mer  om satsingen;  

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Nyheteiter-Helse-og-omsorg/Brukarar-og-parorande-har-erfaringar-som-er-viktige-for-tilsyn/

les mer Helsetilsynet:
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Involvering-av-pasienter-brukere-og-parorende-i-tilsyn/.

Helsetilsynet om barn og ungdom:
La din stemme høres: http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/la_din_stemme_hores_internserien_5_2015.pdf

Kontaktperson hos Fylkesmannen:
Ellen Helene Aarre, fmroeaa@fylkesmannen.no
telefon: 51 56 87 46. 
shutterstock 102566831%5b1%5d ipad barn voksen