Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
20.05.2008
Marit Vasshus

Brosjyre om barne - og pårørendetilbud

- Vi på Rogaland A-senter har nå utarbeidet en brosjyre som informerer barn og voksne om vårt tilbud med barne- og pårørendekontakt. Barn som har foreldre med rusproblemer eller voksne som er pårørende til en med rusproblemer får i brosjyren nyttig informasjon om hva de kan bruke barne - og pårørendekontakten til. Dette sier Lise Rasmussen som er utdannet familieterapeut og ansatt som barne- og pårørendekontakt.
Når man har en nær pårørende i behandling kan mange spørsmål dukke opp, da er det godt å ha en å snakke med som er en nøytral person. Lise Rasmussen har mye erfaring og kunnskap om hvordan det oppleves å leve daglig med voksne som har rusproblemer.

mot stupet
Lise kan kontaktes på telefon: 51 72 90 62, mobil: 94860077. Eller du kan sende en mail til: lise.rasmussen@ras.rl.no

Link til brosjyren "Et rusproblem angår alltid flere enn en"
 
lise-rasmussen-2