Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
15.09.2020
Marit Vasshus

Bli-INVOLVERT.NO - et verktøy for økt brukerinvolvering

Bli-involvert.no er et verktøy for kunnskaps- og kompetansesentre innen rus og psykisk helse.Brukerinvolvering har blitt en stadig viktigere del av kunnskaps- og kompetansesentrenes arbeid. Forventningen om brukerinvolvering er også tydelig i sentrale føringer.
Illustrasjon: Frida Strømme

«Økt brukerinnflytelse fordrer at alle tjenester og utøvere har en systematisk tilnærming til samarbeidet med brukeren, både i den enkeltes behandling/bedringsprosess og i utvikling av helse- og omsorgstjenestene», heter det i Helsedirektoratet sin veileder Sammen om mestring.
 
Bli-involvert.no er en ressurs for kunnskaps- og kompetansesentre innen rus og psykisk helse, og skal bidra til økt brukerinvolvering i tjenestene og i sentrenes eget arbeid.

Et resultat av brukerinvolvering 
Bli-involvert.no er utviklet av Kompetansesenterforum vest, som består av KORUS vest  Stavanger ved Rogaland A-senter, KORUS vest Bergen, RVTS Vest, RKBU Vest (NORCE) og NAPHA.
og har blitt til som et resultat av brukerinvolvering.
 
Kompetansesenterforum vest har vært opptatt av å snakke med brukerrepresentanter i prosessen med å finne ut hvordan disse i større grad kan involveres i sentrenes arbeid. Det har vært møter, fagdager og nasjonale erfaringsseminar – hvor både brukerrepresentanter og ansatte i kunnskaps- og kompetansesentre har møttes for å diskutere. Her har det kommet innspill til hvordan sentrene kan jobbe for økt brukerinvolvering, og disse innspillene er inkludert i arbeidet med bli-involvert.no.

Eksempler fra praksis og ressurser for brukerinvolvering
På nettsiden er det to innganger; Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter og Når kompetansesenteret skal hjelpe tjenestene med brukerinvolvering. Det handler om hvordan brukerinvolvering kan inngå systematisk i sentrenes arbeid - og det er mange eksempler fra brukerinvolvering i praksis, og eksempler på ulike metoder for brukerinvolvering.
 
På nettsiden finner du også oversikt over sentrale veiledere og føringer for brukerinvolvering, samt oversikt over brukerorganisasjoner og brukerstyrte sentre.
 
Nettressursen er under kontinuerlig utvikling, og Kompetanseforum vest tar gjerne imot flere innspill via tilbakemeldingsskjema på nettsiden.  
 
Målet er at bli-involvert.no blir en nyttig ressurs for brukerinvolvering i kunnskaps- og kompetansesentrene og i tjenestene.
 
Faktaboks:
- Kompetanseforum vest er et forum for utveksling av kunnskap, erfaringer og samordning av strategier i arbeidet mot kommuner, helseforetak og BUFetat.

- Kompetansesentrene som deltar i forumet er KORUS vest Stavanger,  KORUS vest Bergen, RVTS Vest, RKBU Vest (NORCE) og NAPHA.
 
- Hovedmålet for Kompetansesenterforum vest er å gjøre sentrene sine tjenester mest mulig koordinert og dermed bidra til at sentrene sine tjenester blir mer tydelig og bedre kjent i region vest sine kommuner og i alle aktuelle tjenester.
 

 
 
 
[Pane3]
samhandle-1-1024x724
[/Pane3]