Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
11.01.2017
Marit Vasshus

Bekymret for en gravid som ruser seg? Nytt digitalt verktøy for behandlingsforløp

Ansatte i kommunenes hjelpetjenester, familier og pårørende som bekymrer seg, får nå et digitalt verktøy for å forenkle fremgangsmåte i kontakt med gravide med rusproblemer.
En arbeidsgruppe innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Helse Stavanger og Rogaland A-senter har deltatt i utarbeidelsen av verktøyet.

Nytt digitalt verktøy for behandlingsforløp 
Har du kontakt med en gravid som bruker rusmidler på en bekymringsfull måte? Fastleger, jordmødre, ruskonsulenter, barnevern eller familie og pårørende finner her et hjelpemiddel som kan forenkle hvordan de skal forholde seg når de er bekymret for en kvinne som er gravid og benytter rusmidler på en måte som kan føre til usikkerhet for om barnet kan påføres skade.
 
Det digitale verktøyet finner man på hjemmesidene til Stavanger Universitetssykehus: http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_34056/index.html .
 
Avdelingsleder ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Rogaland A-senter, Tove Torbjørnsen er glad for dette digitale verktøy-forslaget, som kan gjøre det enklere for ansatte og pårørende i kommunene og spesialisthelsetjenester å finne frem i behandlingstjenestene. Og ved hjelp av dette «navigeringsutstyret»forhåpentlig kunne gi bedre og raskere tjenester.
 
For spørsmål kontakt: Tove Torbjørnsen: Tlf. 51 72 90 30 / 902 63 216 eller
Tove.torbjoernsen@rogaland-asenter.no
  
Oversikt over alle pasientforløp i SUS, inkludert «Gravide med rusproblemer»

Alternativt kan man gå inn på www.helse-stavanger.no ,
velg «Fag og forskning» –
velg « samhandling»
velg «Pasientforløp»
velg «Fruktbarhet, graviditet, fødsel»
velg »gravide med rusproblemer»
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/pasientforloplitt
 
11/01/2017/ Marit Vasshus
 
 
 
shutterstock 166316552%5b1%5d baby ser p%c3%a5 mor litt avstand