Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
29.08.2008
MV

Bedre medisinsk tilbud

De over 1000 pasientene som ble henvist til Rogaland A-senter i 2007, får bedre tverrfaglig vurdering på grunn av økt legedekning og bredere tverrfaglig diagnose-kompetanse, sier overlege Terje Vevatne ved Rogaland A-senter.
- Den enkelte pasient får av samme grunn bedre tverrfaglig spesialisert behandling med lege, psykolog, sykepleier og sosionom, understreker overlegen.

Når det gjelder de somatiske problemene som er relatert til rusbruken, så mener Vevatne at det er viktig å få disse diagnostisert, utredet og behandlet. Men like viktig er det å finne somatiske plager som ikke nødvendigvis er relatert til rusbruken. Disse blir vurdert, utredet og fulgt opp av fastlegen. Rogaland A-senter har nå et bedre medisinsk-tekninsk utstyr som gjør at oppgavene er lette å ivareta, sier overlege Vevatne.