Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
02.01.2008

Bedre hjelp til barn av psykisk syke og rusavhengige

Barn til foreldre som er psykisk syke eller er rusmiddelavhengige skal få bedre hjelp og oppfølging. -Disse barna er en forsømt gruppe og de skal bli sett, sa Helse-og omsorgsminister Sylvia Brustad som markerte dette i går sammen med barne-og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.
Ifølge Brustad lever om lag 130 000 familier med psykiske problemer og rusproblemer. 15 000 barn opplever at foreldrene er innlagt for psykiske lidelser og mer enn 200 000 barn og unge har foreldre som ruser seg slik at barna reagerer. Disse barna har høyere risiko for å få egne lignende problemer hvis de ikke får hjelp.

- For å kunne gi langsiktig hjelp til barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre, ønsker jeg å sette igang forsøk med oppfølging og hjelp etter modell fra Familieambulatoriet i København. Her blir foreldre og barn fulgt opp fram til skolestart av egne team opplyste Helse - og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Hjelp til å investere følelsesmessig
- Tidlig hjelp er viktig for å bredre samspillet og for at foreldrene investerer følelsesmessig i barna, sier førsteamanuensis Øyvind Kvello NTNU. - Barna og foreldrene trenger behandling hver for seg og sammen parallellt og koordinert, ifølge Kvello. -Det er viktig at voksne viser ansvar ved at relasjonen til barna er langvarig og forpliktende.

Med tanke på best mulig hjelp til barna er det viktigste hvilken omsorg og oppdragelse man makter å gi barna, det er ikke avgjørende hvilken diagnose foreldrene har, ifølge Kvello. Nesten alle foreldre blir lettet og glade når de opplever at noen bryr seg om deres barns beste og som ser at barnet plages og som vet hvordan barna kan hjelpes, erfarer Kvello, NTNU.