Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
09.10.2018
Marit Vasshus

Barne-og pårørendekontakt presenterte Rogaland A-senters tilnærming på nordisk konferanse

Astrid Swan Croucher, barne - og pårørendekontakt på Poliklinikken og Jorunn Bøe, familieterapeut og inntil nylig leder av familieteamet ved Poliklinikken hadde innlegg på den nordiske konferansen «Barnet og rusen 2018» den 25. 27.september i Sandefjord.
Croucher og Bøe foreleste på ett av tre parallellseminar den ene dagen, og fikk den største tilslutningen av deltakere med over 100 fagpersoner.

Konferansetema graviditet og oppvekst
Konferansen hadde som målgruppe fagfolk som jobber med, eller er interessert i, temaet rusproblematikk i forbindelse med graviditet og oppvekst. Hvordan berører dette fosteret/barnet, omsorgspersonene og hjelperne?
I år fikk deltakerne også høre blant andre professor Mark Bellis om hvordan tøff barndom kan føre til uhelse som voksen, og Kari Lossius og Bente Røstad om kvinner, skam og rus. Det ble også et stort fokus på brukerstemmer og brukererfaringer.

Parallellseminar
Slik arbeider vi med barn som pårørende ved Rogaland A-senter var tema for barne- og pårørendekontakt Astrid Swan Croucher og familieterapeut Jorunn Bøe. De to foreleste torsdag 27.september både om hvordan vi jobber med barn som pårørende på Rogaland A-senter.

Tema
Croucher og Bøe tematiserte Rogaland A-senters visjon, Poliklinikken, endring, fra første kontakt, behandlingsteam, familieteam, betydningen av tilrettelegging/ fysisk miljø, forberedelse og gjennomføring, barne-og familiesamtaler,
barnesamtaler, tilbakemelding fra barn/ungdom, ulike verktøy, pårørende/ temakvelder, utfordringer.

Tilnærming
Likeledes at Rogaland A-senter har et gjennomgående familie- og barn perspektiv i behandlingen. Astrid snakket om en viktig endring: det at pasienten informeres om at familien vil bli involvert i behandling. Videre om formuleringer i pasientbrev til 1.samtale og det at pasienten må ta et aktivt valgt dersom familien ikke skal involveres i behandlingen.

Hvordan opplever barna situasjonen?
Organisering og ikke minst betydningen av å tilrettelegge fysisk miljø for familiesamtaler med barn ble også vektlagt. Barnas stemme ble også synliggjort ved flere eksempler:
11 år: Når han er vanlig pappa, er han snill og kul. Når han blir «rar»/full pappa, er han ikke min pappa lenger. Jeg blir redd, føler skyld og skam.
•15 år: Jeg vet med en gang når mamma har drukket. Jeg hører det på måten hun åpner døren på, går på, blikket, måten hun snakker på.

Astrid Swan Croucher og Jorunn Bøe fremhevet også Temakveldene som arrangeres i høst i regi av Poliklinikken: Familien i Fokus. Hva er avhengighet og recovery. Personlighet. Pengespillavhengighet og pårørende. Temakveldene arrangeres for pasienter og deres pårørende.

Presentasjonen profilerer Rogaland A-senters faglige tilnærming med familie-og barneperspektivet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en nordisk faglig sammenheng.


2017 11 familierom astrid s croucher
Barne - og pårørendekontakt Astrid Swan Croucher ved Rogaland A-senter
2017%20Familierom%20elg
2017%20Familierom%20hund%20blyant
2017%20Familierom%20Kristin%20Jorunn
Jorunn Bøe (familieterapeut og tidligere kollega) og Kristin Hodneland, familieterapeut har bidratt til å etablere og tilrettelege familierommet ved Poliklinikken ved Rogaland A-senter.