Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
11.08.2017
Marit Vaasshus

Barn har rett til informasjon ved foreldres alvorlige sykdom og dødsfall

-Helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn kan ha som følge at de er pårørende til foreldre som er pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Nå får mindreårige barn som er søsken eller etterlatte barn de samme rettighetene.
– Denne lovendringen tydeliggjør barn og unges selvstendige rolle i møte med helsetjenesten, sa helseminister Bent Høie (H) da Stortinget sent torsdag kveld 8.juni 2017 vedtok at søsken som pårørende og barn som etterlatte skal sidestilles med barn som pårørende i Helsepersonelloven.

http://nyheter.barnsbeste.no/artikkel/lovendring-tydeliggjor-barns-selvstendige-rolle.html
shutterstock 21202828%5b1%5dthougtful 5 year girl outdoors