Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
20.05.2009
MV

Arbeidstakere med rusproblemer

Hva sier, tenker og forstår arbeidstakere som kommer til behandling etter advarsler eller "avsløringer" på jobben? -Voksne mennesker ønsker å beholde vaner og "det gode liv" sier familieterapeut Veslemøy Storstein ved Rogaland A-senters poliklinikk. Det er ikke lett å ikke kunne velge godene.
Kontrollaspektet
Psykolog Øystein Enger ved Rogaland A-senters poliklinikk forteller at personen som kommer til behandling ikke skjønner  at arbeidsgiver har rett til å sette grenser for hvordan den enkelte håndterer sine problemer. Arbeidsgiver kan tilrettelegge ved å avgrense reisevirksomhet, øke ressurser til å følge opp og gjøre det mulig å komme med innrømmelser fritt for sanksjoner i et trygt miljø.

Samtidig vet vi at det ofte tar flere år å gå gjennom en prosess mot å erkjenne et rusproblem, det er ofte mye skamfølese knyttet til rusproblemer. Hvor mye eller hvor lite skal arbeidstaker informere på jobb om sin situasjon? Egenkontroll, verdighet og ansvar skal ivaretas. For å få frem mulighet for endring, gjør man sjelden kontroll eller prøvetaking i poliklinikken. AKAN saker går ofte over to år.

Kunderelasjon eller besøksrelasjon?
Arbeidstakere som kommer til rusbehandling kan innta ulike posisjoner og roller. Når personen har en kunderelasjon foreligger det enighet om problem og målsetting. Problemet presenteres og man aksepterer målet om å slutte eller endre atferd. Personen er delaktig i endringen og eier sine egne skritt.

Ved klagerelasjon har arbeidstaker et mål som ikke er felles identifisert med arbeidsgiver. Han eller hun bagatelliserer, og mener at det ikke går an å gjøre noe med bruksmønsteret. Det er heller andre som må endre seg. Hva vedlikeholder klagerelasjonen? Drikking kan oppleves som belønning og kan gi grenseoverskridende atferd.

Besøksrelasjon
Noen ganger er det andre enn arbeidstaker som ønsker personen i behandling, det kan være pårørende eller arbeidsgiver. Den grenseoverskridende atferden er uønsket på arbeidsplassen, og man forlanger at arbeidstaker reduserer mengden. Arbeidstaker derimot ser ikke atferden som et problem. Utfordringen blir da ifølge Veslemøy Storstein å finne den "Skjulte bestillingen", hvilke tanker arbeidstaker har om egen situasjon. Man kan eksempelvis trekke inn "den andre kunden" som er pårørende eller arbeidsgiver, og man kan finne at problemet har vart i 10- 15 år. Behandler må lete etter nøkkelen til endring. Hvordan få besøksrelasjonen til å bli en kunderelasjon? Det er viktig at arbeidstaker ser sine egne skritt mot endring, sine egne løsninger, noe som ofte utgjør en viktig forskjell for han eller henne, forklarer familieterapeut Veslemøy Storstein ved Rogaland A-senter poliklinikk.
alor-haugesund-140509-vesle