Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
27.09.2010
Marit Vasshus

Arbeidsliv, rusmisbruk og livsstil

- Rusmisbruk handler om en livsstil, og det skal mye til å bryte denne. Man skiller seg ut ved å være "avholds", men mye skjer ut fra påvirkning fra andre. Det skal mye til å si: Nå skal jeg ikke drikke på en stund. Hvor sterk er du til å stå for valgene? spør AKAN kontakt Gretelill Tangen ved Rogaland Teater.
Tangen deltok på Nettverket for arbeidsliv og rus den 24.september på Sola, i regi av Kompetanse-senter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter. Tema for nettverksmøtet var ”Godt AKAN – arbeid”. De 50 deltakere kom fra både næringsliv og offentlig sektor, og representerte både ledere, Bedriftshelsetjeneste og AKAN – kontakter.

 - Ofte eksisterer rusproblemene i mange år før de oppdages. Det er et spørsmål om hvor lenge venter jeg? Noen er veldig flinke til å skjule alkoholproblemene sine. Dersom situasjoner med rusing skjer gjentatte ganger på jobb, er det alvorlig, det kan jo være et unntak og ikke en regel.

Når bør en gripe inn?
- Bør jeg gjøre noe eller vente og se?  Som regel venter en og ser ting an. Jeg tenker at noe kan ha skjedd, jeg følger litt mer med. Du skal ikke lukte alkohol på jobb, du skal ikke la det skje mange ganger.  Hvis folk gjør jobben godt, er det en sak, hvis innsatsen svekkes, er det en annen sak, mener Tangen.

Hvordan snakke med mennesker med rusproblemer
-Det er viktig å ikke møte mennesker med bebreidelser, vise at dette ikke er for å arrestere deg, men for at du ikke skal få det mer vanskelig, presiserer Tangen. Enkelte kan komme med usannheter som forklaring. Da bør en si at dette ikke er helt sant, det stemmer ikke helt. En skal ikke snakke folk med rusproblemer etter munnen. Men det er en lang prosess de skal igjennom.

- Jeg har ikke hatt mange tilfeller gjennom alle årene som AKAN - kontakt, ingen har havnet på gata. Uansett vil det sette i sving noen motforestillinger i hodet på folk, når en tar problemet opp. Typiske reaksjoner er at" jeg går stilt i dørene", og er mer forsiktig.

Når jeg er bekymret
- En kan formidle bekymring, konfrontere at en vet, men det er lite en kan gjøre. Siste mulighet er AKAN - kontrakten, når det har kommet så langt at det ikke går lenger. En kontrakt gir anledning til å snakke med ansatte på egen hånd, en er der jo for prøve å hjelpe. Det er Bedrifts-helsetjenesten som bistår med å koble rusbehandlingstilbud til den ansatte.

En kan aldri vite hvorfor problemet er der, har oppstått, kanskje er det noe i den ansatts liv som skal ordnes opp i. Ofte har personen alvorlige økonomiske problemer og gjeld, på grunn av overforbruk. Noen drikker opp lønna og låner penger. Dette gir store ringvirkninger for familien. Både partner og barn beskytter den som har rusproblemer i mange år. Det er svært viktig å få orden på økonomien, arbeidsgiver kan bidra på veien for å sortere og bistå med å ordne opp og strukturere en økonomiplan, mener Tangen.

Nyttige erfaringer med AKAN - kontrakten
- Arbeidstaker har antakelig fått en del advarsler før de får kontrakt. Hvis det skjer noe graverende, som at folk kommer fulle på jobb, slik at en må rapportere til øverste leder, kommer AKAN- kontrakt i bildet. Kontrakten er tøff. Kontrakten gir også arbeidsgiver mulighet til å oppsøke arbeidstaker hjemme, og kontrollere at han eller hun er edru.  Arbeidsgiver kan forlange blodprøve og avtalebrudd er oppsigelsesgrunn.

Helse i fokus
Rusbruk er et tema på jobb i tilknytning til helseperspektivet, når informasjon gis til alle ansatte om gevinster ved kosthold, trening, spise riktig, kutte røyking, alt dette gir gevinster. Men alkohol gir ingen gevinst.

- Når leger sier at et glass vin til dagen er helsebringende, kan det være en farlig fristelse for enkelte som ikke takler det. Det er velkjent å finne unnskyldninger for at en bare måtte ta en drink, eller et glass vin som belønning.

- De som har rusproblemer får på toppen av disse også angst, mye kommer i kjølvannet av alkohol - eller rusproblemer, mener Tangen. Det er nyttig at det blir tatt veldig alvorlig på jobben, det blir håndtert veldig bra - det redder familien, økonomi, arbeid. Det går an å gjøre noe, avslutter Gretelill Tangen, AKAN – kontakt  ved Rogaland Teater.

Kontaktperson for Nettverkssamling for Arbeidsliv og rus: Ingunn Svendsen; email: ingunn.svendsen@ras.rl.no
gretelill-tangen-200910--35