Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
20.05.2008

Arbeidsliv og rus - mange dilemma

- Når arbeidstakere har rusproblemer, er det en kompleks situasjon å håndtere. Vår rolle er motstridende, både som "ryddegutt " og omsorgsperson. Vi er også avhengige av tillit for å gi folk hjelp, og ansatte må ikke være i tvil om vår rolle, sa personalleder i Eramet Sauda, Nils Egil Endresen i sin innledning om tema arbeidsliv og rus 15. mai i Haugesund. Han snakket til 30 deltakere på et nettverksseminar for ansatte som er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk i arbeidslivet. Rogaland A-senter ved Arbeidsliv og rusgruppen var arrangør.
- Dilemmaene er mange og vi møter sjelden hurrarop i en slik type jobb, sa Endresen. Det er en utfordring å opprettholde motivasjon overfor kolleger som ikke lykkes i å slutte med rusing. Dessuten kan bedriftenes holdning til alkoholbruk i jobbsammenheng være uklar. Det finnes også ledere med rusproblemer, og hvordan håndtere disse? Noen leger kan sykemelde, fremfor å tilby behandling. Noen med rusproblemer kan være mor eller far til egne barns venner, og dette gjør ikke saken lettere, påpekte Endresen.

Gi tidlig hjelp
Endresen mente at personalledere også må være pådrivere for økt bevissthet om rusproblemer og hvordan en skal håndtere disse. Han understreket viktigheten av å ha retningslinjer og prosedyrer for hvordan bedriften skal håndtere ansatte med rusproblemer. Ofte tas problemet opp for seint, når problemet har fått aksellerert. Endresen mente at bedriftene må motivere folk til å melde fra om bekymring for kolleger, i den hensikt å vise omsorg, og dermed gi muligheter for hjelp til den som sliter med å begrense rusbruken i jobbsammenheng.

Tenke det, ville det, gjøre det
Viljen til å ta tak i personen med problemet, er avgjørende mente personalleder Nils Egil Endresen. Man kan ikke sitte alene, men sammen med bedriftshelsetjenesten som nøytral samtalepartner. Ikke alle ledere bør ha disse samtalene på grunn av manglende kompetanse, understrekte han. Noen ansatte vil være takknemmelige for å bli konfrontert med bekymring. En tett oppfølging gjennom AKAN avtale kan være hensiktsmessig, med fokus på konsekvenser og valg. Noen arbeidstakere kan få endret arbeidsoppgaver eller situasjon for kortere eller lengre tid av sikkerhetshensyn, mente personallederen. Man må tydeliggjøre bedriftens holdning til alkohol og rusmidler i jobbsammenheng påpekte Endresen.

-Vi kan kanskje ikke kurere våre medarbeidere for rusbruk, men vi kan bidra til at flest mulig beholder jobben og bevarer verdigheten! avsluttet personalleder Nils Egil Endresen fra Eramet Sauda med.

11 prosent av arbeidstakerne har et risikofylt forhold til alkoholbruk. Rusproblemer koster arbeidslivet 13- 14 milliarder i året.

alor hagesund 2%2c 150508
endresen 2%2calor 150508