Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
13.04.2010
MV

AP`s medlemmer i Stortingets Helse - og omsorgskommite besøkte Rogaland A-senter

Ap`s medlemmer i Stortingets Helse – og omsorgskommite var i går i Stavanger og besøkte blant annet Rogaland A-senter. Direktør Kjersti Egenberg informerte kommiteens medlemmer om virksomhetens faglige tilbud til pasienter med spesiell vekt på tilbud om tidlig intervensjon og alkoholbehandling til familier og deres barn og gravide.
-Når foreldre får behandling, forebygger vi problemer hos deres barn, sier direktør Kjersti Egenberg.  Vi har et behandlingstilbud for folk flest og ønsker å begrense helseskadelig bruk av rusmidler, med særlig vekt på alkohol.

Mange barn
-I 2009 registrerte vi 226 barn til pasienter i behandling på Rogaland A-senter. Rogaland A-senter var blant de første virksomhetene i rusbehandling i Helse Vest, som har etablert tilbud om barne – og pårørendekontakt til pasienter, og blant de første virksomheten i landet som etablere barneansvarlige på alle avdelinger.

Mange foreldere i rusbehandling har omsorg for barn
-98% av barn som har foreldre i behandling hos oss er identifisert, sier direktør Egenberg. Vi vet at 68% av våre polikliniske pasienter har hel eller delt omsorg for sine barn, mens 40 % av pasientene vi har på Behandlingsavdelingen har helt eller delt omsorg for sine barn. Rogaland A-senter sin virksomhet omfatter et høyt antall barnesamtaler innen behandlingstilbud i Helse Vest. Barn inkluderes i foreldresamtaler der det er trygt, og dette er et viktig forebyggende tilbud for barn, understreker direktør Kjersti Egenberg.

politikere-130410-1
-Vi tilrettelegger for barn som besøker foreldre i behandling og har innredet et eget besøksrom. I Behandlingsavdelingen satser vi på kjønnsspesifikk behandling og har   innredet egen stue for kvinner i behandling, fordi pasientene har et særlig ønske om dette, sier direktøren Egenberg.

Rogaland A-senter er ett av syv nasjonale kompetansesentra med årlig oppdrag fra helsedirektoratet. Dette fører til at de politiske beslutninger som tas i Stortinget, er det kompetansesentraene som gjennomfører, og vi bistår kommuner i Rogaland med forebygging og tidlig intervensjonsprosesser, avslutter direktør Kjersti Egenberg. Hun snakekt til interesserte og spørrelystne politikere i AP`s Helse - og omsorgskommite ved Stortinget.

politikere-130410-2
politikere-kjersti-130410-2
 
politikere--kjesti130410-1