Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
15.11.2021
Inntaksteamet

Alle nye henvisninger skal fra nå av sendes Helse Stavanger

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger tar imot alle henvisninger om behandling for rus- og spilleavhengighet
Dette gjelder nå både pasienter over og under 30 år. Inntak og oppstartteam (IO-teamet) mottar henvisninger på pasienter som ikke er rettighetsvurdert. Disse henvisningene skal altså ikke lenger sendes Rogaland A-senter.

Les mer... 
helse stavanger