Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
15.11.2021
Inntaksteamet

Alle nye henvisninger skal fra nå av sendes Helse Stavanger

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger tar imot alle henvisninger om behandling for rus- og spilleavhengighet
Dette gjelder nå både pasienter over og under 30 år. Inntak og oppstartteam (IO-teamet) mottar henvisninger på pasienter som ikke er rettighetsvurdert. Disse henvisningene skal altså ikke lenger sendes Rogaland A-senter.

Les mer... 
[Pane3]
helse stavanger
[/Pane3]