Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
15.11.2021
Inntaksteamet

Alle nye henvisninger skal fra nå av sendes Helse Stavanger

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger tar imot alle henvisninger om behandling for rus- og spilleavhengighet
Dette gjelder nå både pasienter over og under 30 år. Inntak og oppstartteam (IO-teamet) mottar henvisninger på pasienter som ikke er rettighetsvurdert. Disse henvisningene skal altså ikke lenger sendes Rogaland A-senter.

Les mer... 
helse stavanger