Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
13.11.2009
MV

Alkoholkultur på en flerkulturell arbeidsplass

- På en oljerealatert arbeidsplass med tyve nasjonaliteter, er det utfordrende å få til felles holdninger på hva som er akseptabel bruk av alkohol utenfor arbeidstid, sier sykepleier Kari Ree i bedriftshelsetjenesten i Aker Solutions.
Ree snakket torsdag 12.november til deltakere fra ulike bedrifter i offentlig og privat sektor, om tema rus på arbeidsplassen, på Sola strand hotell. Arrangør for nettverket er Kompetansesenter rus region vest, Stavanger ved Rogaland A-senter.

- Vi har landbaserte ansatte ingeniører, og offhore basert personell, og mange arbeidstakere er innleide fra andre firma. Det kan gjøre det mer komplisert å ta tak i problematikken. Bedriften har en mannsdominert ledelse, og disse har god opplæring i HMS og AKAN arbeid. Det er likevel en utfordring å nå folk med rusproblemer tidlig, sier Ree.

Ikke alkohol etter kl. 23
-Vi har en regel om at alkohol ikke skal inntas etter kl. 23.00, når folk skal på jobb dagen etter, og vi ønsker en "tørr bedrift", understreker Ree. Offshorearbeidere har et godt sosialt arbeidsmiljø, og er ofte mer åpne og legger kortene på bordet, når de konfronteres med overskridende rusbruk. De opplever mye god kollegastøtte når de skal gjennom et "AKAN - opplegg" for å legge rusmisbruket bak seg.

Ulike reaksjoner hos kvinner og menn
Kvinnene i bedriftene har ofte landbaserte jobber. For kvinner er det mye mer tabuisert å ha alkohol eller rusproblemer. - Vår erfaring er at det ofte tar mange år før kvinner erkjenner sitt problem, og tar i mot hjelp. Noen tar aldri imot hjelp, ifølge Ree.  

Kvinnene skjuler problemet sitt, er redde for å bli oppdaget, isolerer seg, og har ofte lite sosialt nettverk. For kvinnene har det ofte skjedd store omveltninger i livet; gjerne med skilsmisse, barna får egne problemer før bedriften involveres. Det er vanskelig for kvinnene å innse at barna deres får problemer på grunn av mors rusatferd, sier Ree.

Hun erfarer at menn med rusproblemer heller ikke uttrykker bekymring for barna sine, det er ikke et tema for dem. De er opptatt av å få hjelp for egen del. 

Effektive virkemidler
- Det må være enkelt å finne ut hvor man skal søke hjelp for rusproblemer, sier Kari Ree i Aker Solutions. Ledere og ansatte må få god opplæring i AKAN - arbeid, slik at de vet hvordan de skal ta opp rusproblem med ansatte. Lederne må være konsekvente.

I tillegg må bedriften ha prosedyrer for hvordan man spør om rusbruk og hvordan man tilbyr hjelp, dersom det er mistanke om er rusproblem hos en ansatt. Dessuten er samarbeid mellom bedriftshelsetjenesten og fastlegen viktig, minner Ree om.

 - Det er en utfordring å nå ansatte med rusproblemer tidligere. Raskere tilbake er et veldig godt tilbud og samarbeid mellom Rogaland A-senter og Helse Stavanger, med bare en ukes venting for pasientene. Å komme raskt til hjelp, er viktig for disse som har et langt kommet rusforbruk, sier bedriftssykepleier Kari Ree i Aker Solutions.

alor-121109-plenum-250
aker-solutions-ree-121109-2