Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
06.10.2017
Marit Vasshus

Alkoholkultur på arbeidsplassen

Hvordan forholder vi oss til alkohol i egen bedrift? Nettverket for arbeidsliv og rus hadde dette som tema på Sola forrige uke.
Silje Lill Rimstad, rådgiver ved KoRus vest Stavanger, snakket om hvordan vi som arbeidstakere  forholder oss til alkohol i egen bedrift. Har man formaliserte regler for når det er greit og ugreit med bruk? Har ansatte en felles forståelse av uformelle normer for bruk?

Kan det finnes subkulturer eller ulike kulturer innenfor samme virksomhet? Hva er ok og akseptabel bruk i sosiale settinger? Er man på jobb når man er på reise for jobben? Er man på jobb når man har hjemmekontor og jobber etter vanlig arbeidstid- er alkoholbruk ugreit da?
 
Forvetninger
Har vi positive forventninger til effekten av alkohol? Blir vi mer avslappet, blir det hyggeligere? Forvetninger bidrar til praksis, fremhever Rimstad.
 
Ifølge Rimstad ønsker ni av ti retningslinjer og regulering for alkoholbruk i arbeidslivet og jobbrelaterte situasjoner. Syv av ti ønsker regler for alkoholbruk som er jobbrelatert- og i gråsoner som reiser, hjemmekontor mm. Kontakt og samarbeid med kolleger andre steder også internasjonalt gir andre normer for bruk.
 
WIRUS - nasjonal prosjekt med 20 bedrifter
Silje Lill Rimstad, rådgiver ved Kous Stavanger fortalte entusiastisk om et omfattende nasjonalt forskningsprosjekt WIRUS sammen med Universitetet i Stavanger der 20 virksomheter med 15 000 ansatte I næringsliv og offentlige virksomheter deltar i en spørreundersøkelse knyttet til bruk av alkohol eller andre rusmidler i jobbsammenheng.

Bedriftens kultur knyttet til alkoholbruk er tema.
- folk som har høy forventning til alkoholens effekt, har høyere bruk. Hvis virksomheten har tydelige normer for hva som aksepteres og hva som ikke aksepteres, gir det lavere bruk. Undersøkelser viser at det oftest er leder som inviterer og tilrettelegger for alkoholbruk i sosiale settinger etter arbeidstid.

 
shutterstock 119019190%5b1%5d g%c3%a5ende arbeidsgruppe