Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
15.01.2008

Alkoholkultur 2008

Alkohol er en del av vår samtidskultur og vår kulturhistorie. Men hvilken rolle den har hatt, har og bør ha i Stavanger-regionen i fremtiden, hersker det svært ulike syn på. Kulturhovedstadsåret i Stavanger 2008 har lansert "Open port" som sin visjon. "Open port" henspeiler på både åpen havn og på åpenhet i form av gjestfrihet og inkludering. I lys av visjonen er det naturlig å spørre om hvilken rolle alkohol spiller. Vi ønsker derfor under tittelen Alkoholkultur 2008 å invitere til en åpen samtale.
Alkoholkultur berører i høyeste grad vårt flerkulturelle samfunn. Et viktig mål med Alkoholkultur 2008 er å skape et samtaleforum der man kan delta tross kulturelle og religiøse grenser. Vi ønsker også å krysse andre grenser: mellom kjønn, aldersgrupper, kulturarbeideren, resturant- og pubgjesten, utelivsbransjen, ukependleren, torghandleren, politikeren, legen, søsteren, sønnen, muslimen, kirkegjengeren og oljearbeideren - kort sagt berører vår alkoholkultur de fleste menneskers liv i Stavanger-regionen. Og alkoholkulturen kan ikke avgrenses til en region og et land alene. Derfor inviteres aktører fra Europas andre kulturhovedstad Liverpool.

Målet med Alkoholkultur 2008 er å skape grunnlag for nytt samarbeid om alkohol i Stavanger-regionen. Ved å styrke samarbeidet med Liverpool, kan vi også i fremtiden utveksle erfaringer og ideer som berører forskning og behandlingstilbud relatert til alkoholkultur. Velkommen til diskusjon 16.og 17.oktober på Arkeologisk museum i Stavanger.

Arrangør: StaRUS; Stavangergruppen for rusmiddelforskning, et samarbeid mellom IRIS, UIS,Stavanger Universitetsssykehus og Rogaland A-senter.

Kontaktperson er prosjektleder Helene Egeland, Rogaland A-senter, email: helene.egeland@ras.rl.no.  tlf: 41 31 09 36
2008 circle5