Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
21.10.2013
Marit Vasshus

Alkoholkonferansen 2013

Helsedirektoratet inviterer til Alkoholkonferansen 2013 - «10 år etter rusreformen» i Oslo den 18. og 19.november . Konferansen har en lang rekke tema om alkohol – fra forebygging til behandling.
Målgruppe
Konferansen samler personer og organisasjoner som arbeider med og har interesse for folkehelse, rusforebygging og behandling. Fordi alkoholens betydning i samfunnet og behandling av alkoholproblemer berører mennesker i mange sammenhenger, er målgruppen aktører fra kommuner, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer m.fl.

Tematikk
Konferansens hovedfokus vil være:
  • Alkohol i et samfunnsperspektiv
  • Behandling av alkoholproblemer i kommune og spesialisthelsetjeneste
Konferansen har en stor mengde og variasjon i tema som skal presenteres: blant annet: Brukermedvirkning, Alkohol og folkehelse, Alkohol og tidlig intervensjon, Alkohol og svangerskap, Alkohol i arbeidslivet, betydningen av selvhjelpsprogrammer, Gode modeller for behandling og oppfølging, med flere.

Tidspunkt: 10:00–16:00

Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo

Påmeldingsfrist: 30.10.2013

For mer informasjon og påmelding:
http://helsedirektoratet.no/Om/kurs-konferanser/Sider/alkoholkonferansen-2013-10-ar-etter-rusreformen.aspx
alkoholkonferansen 2013 nov hdir