Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
21.10.2013
Marit Vasshus

Alkoholkonferansen 2013

Helsedirektoratet inviterer til Alkoholkonferansen 2013 - «10 år etter rusreformen» i Oslo den 18. og 19.november . Konferansen har en lang rekke tema om alkohol – fra forebygging til behandling.
Målgruppe
Konferansen samler personer og organisasjoner som arbeider med og har interesse for folkehelse, rusforebygging og behandling. Fordi alkoholens betydning i samfunnet og behandling av alkoholproblemer berører mennesker i mange sammenhenger, er målgruppen aktører fra kommuner, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer m.fl.

Tematikk
Konferansens hovedfokus vil være:
  • Alkohol i et samfunnsperspektiv
  • Behandling av alkoholproblemer i kommune og spesialisthelsetjeneste
Konferansen har en stor mengde og variasjon i tema som skal presenteres: blant annet: Brukermedvirkning, Alkohol og folkehelse, Alkohol og tidlig intervensjon, Alkohol og svangerskap, Alkohol i arbeidslivet, betydningen av selvhjelpsprogrammer, Gode modeller for behandling og oppfølging, med flere.

Tidspunkt: 10:00–16:00

Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo

Påmeldingsfrist: 30.10.2013

For mer informasjon og påmelding:
http://helsedirektoratet.no/Om/kurs-konferanser/Sider/alkoholkonferansen-2013-10-ar-etter-rusreformen.aspx
alkoholkonferansen 2013 nov hdir