Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
01.01.2008

Alkoholfritt svangerskap anbefales

- Kutt helt alkoholbruk i svangerskapet. Dette rådet gir Sosial- og helsedirektoratet som lanserte kampanjen "Alkoholfritt svangerskap" 23.oktober. Selv små mengder alkohol under svangerskapet kan skade barnet og øke faren for konsentrasjonsvansker og lærevansker, sier avdelingsdirektør Jens Guslund.
Hvis mor drikker alkohol når hun er gravid, blir også fosteret påvirket av alkohol. Selv små menger alkohol kan være uheldig for barnet. Det har lenge vært kjent at å innta store mengder alkohol under svangerskapet kan skade barnets hjerne og andre organer som utvikles gjennom hele svangerskapet. Ny forskning viser at selv små menger kan forstyrre barnets utvikling.
jensguslund