Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
28.03.2008

Alkoholens gleder og skyggesider

27. mars inviterte "Alkoholkultur 2008" som en del av kulturbyen, til et ideseminar for å reflektere fordomsfritt over alkoholkulturens gleder og skyggesider. - Hvordan har vi det og hvordan ønsker vi å ha det? Hvordan virker alkohol inkluderende og eksluderende? spurte senoirforsker Sverre Nesvåg fra IRIS og direktør Kjersti Egenberg fra Rogaland A-senter som er initiativtaker. Aktive i debatten var både representanter fra skjenkenæring, Stavanger rockeklubb, Studentsamskipnaden, Universitetet, Hotellhøgskolen, Kulturhuset, politiker og rusfrie ungdomstilbud som Juvente, Metropolis og ungdomsklubb.
- Alkohol er en sentral del av å oppleve kultur for voksne over 18 år. Alkohol brukes på bransjetreff, i mottakelser og på musikkarrangementer. Det er sosialt akseptabelt å drikke, men innen visse grenser.

Noen fremhevet vin knyttet til gode måltider og sosialt fellesskap, mens andre fremhevet betydningen av "timeout" fra plikter og krav, andre vektla beruselsen. En alkoholdebatt som utfordrer og utforsker på en fordomsfri måte fortsetter til høsten ifølge Sverre Nesvåg og direktør Kjersti Egenberg.