Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
06.12.2013
Marit Vasshus

Alkohol - Når kan du nektes servering?

Hvis du er åpenbart påvirket, skal du nektes alkoholservering og adgang til steder hvor det serveres alkohol. Om du er åpenbart påvirket, vurderes ut fra hvordan du oppfører deg, og ikke ut fra hvor høy promille du har. Helsedirektoratets skala skal hjelpe personalet å vurdere om en gjest er åpenbart påvirket ut fra ulike kjennetegn på oppførsel. Helsedirektoratet har nå en kampanje for å støtte at aldersgrenser overholdes og at overskjenking begrenses, til felles trivsel for alle.