Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
06.12.2018
Marit Vasshus

Aldring, alkohol og helse

Nær 90 deltakere var invitert til et seminar 5.desember i lokaler til Gaffel og Karaffel i Stavanger, med tema «Aldring og helse - hva med alkohol?»
KoRus vest Stavanger v/Rogaland A-senter og Fylkesmannen i Rogaland arrangerte seminaret i samarbeid med Helsehuset, Stavanger kommune, KORFOR og Utviklingssentrene (USHT Fonna og Rogaland).

Legene Fred Rune Rahm og Torgeir Gilje Lid og sykepleier/ruskonsulent Nathalie Idsøe foreleste med ulike vinklinger om tematikken. Gilje Lid fremhold blant annet betydningen av å se sammenhenger mellom alkohol, helse og aldring. Vi må ta av alkoholikerbrillene, mener Gilje Lied.

Seminaret hadde som bakteppe brosjyren «Aldring og helse - hva med alkohol?» - en brosjyre som spres nasjonalt og som er utarbeidet av de regionale kompetansesentre rus, med tilskudd fra Helsedirektoratet.
Deltakerne på seminaret var ansatte i helse- og omsorgstjenester, leger, NAV, eldre- og seniorsentre i Rogaland. Eldreråd og pensjonistforeninger var også representert.


Link til Brosjyren: http://www.korus-stavanger.no/d/Nyheter/2018/2018%20Folder%20Alder%20og%20alkohol%20Vest%20Stavanger%20(3).pdf

Brosjyren kan fås ved å ta kontakt med; Ingunn Svendsen,Ingunn.elise.kjerstad.svendsen@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 63
Tlf: 909 35 662

Åsa Sjøgren, aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Tlf.:51 72 91 37
mobil: 976 06 887
2018 gilje lied plenum
Lege, PhD Torgeir Gilje Lid, Stavanger holdt innlegg om aldring, alkohol og helse i Stavanger 5.november.
2018%20Aldring%20og%20rus%20plenim%20bord%20brosjyre
Nær 90 personer var interessert i tematikken aldring og alkohol på seminaret i Stavanger i går i regi av KoRus vest Stavanger v/ Rogaland A-setner og Fylkesmannen i Rogaland
2018%20Gilje%20Lied%2C%20Ramm%20Nathalie
Forelesere på seminaret lege Torgeir Gilje Lid, sykepleier Nathalie Idsøe og lege Fred Rune Ramm, Korus Sør v/ Borgestadklinikken.
2018%20Aldring%20alkohol%20pauseprat