Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
06.12.2018
Marit Vasshus

Aldring, alkohol og helse

Nær 90 deltakere var invitert til et seminar 5.desember i lokaler til Gaffel og Karaffel i Stavanger, med tema «Aldring og helse - hva med alkohol?»
KoRus vest Stavanger v/Rogaland A-senter og Fylkesmannen i Rogaland arrangerte seminaret i samarbeid med Helsehuset, Stavanger kommune, KORFOR og Utviklingssentrene (USHT Fonna og Rogaland).

Legene Fred Rune Rahm og Torgeir Gilje Lid og sykepleier/ruskonsulent Nathalie Idsøe foreleste med ulike vinklinger om tematikken. Gilje Lid fremhold blant annet betydningen av å se sammenhenger mellom alkohol, helse og aldring. Vi må ta av alkoholikerbrillene, mener Gilje Lied.

Seminaret hadde som bakteppe brosjyren «Aldring og helse - hva med alkohol?» - en brosjyre som spres nasjonalt og som er utarbeidet av de regionale kompetansesentre rus, med tilskudd fra Helsedirektoratet.
Deltakerne på seminaret var ansatte i helse- og omsorgstjenester, leger, NAV, eldre- og seniorsentre i Rogaland. Eldreråd og pensjonistforeninger var også representert.


Link til Brosjyren: http://www.korus-stavanger.no/d/Nyheter/2018/2018%20Folder%20Alder%20og%20alkohol%20Vest%20Stavanger%20(3).pdf

Brosjyren kan fås ved å ta kontakt med; Ingunn Svendsen,Ingunn.elise.kjerstad.svendsen@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 63
Tlf: 909 35 662

Åsa Sjøgren, aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Tlf.:51 72 91 37
mobil: 976 06 887
2018 gilje lied plenum
Lege, PhD Torgeir Gilje Lid, Stavanger holdt innlegg om aldring, alkohol og helse i Stavanger 5.november.
2018%20Aldring%20og%20rus%20plenim%20bord%20brosjyre
Nær 90 personer var interessert i tematikken aldring og alkohol på seminaret i Stavanger i går i regi av KoRus vest Stavanger v/ Rogaland A-setner og Fylkesmannen i Rogaland
2018%20Gilje%20Lied%2C%20Ramm%20Nathalie
Forelesere på seminaret lege Torgeir Gilje Lid, sykepleier Nathalie Idsøe og lege Fred Rune Ramm, Korus Sør v/ Borgestadklinikken.
2018%20Aldring%20alkohol%20pauseprat