Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
27.10.2011
Marit Vasshus

AKAN - prisen 2011 til Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter

AKAN -prisen 2011 går til Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter. AKAN -prisen for godt rusforebyggende arbeid 2011 ble i går utdelt til Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter. Prisen tildeles på grunn av et nytt tilbud, et nettverk for bedrifter som en møteplass for inspirasjon og kunnskapsdeling i rusforebyggende innsats i arbeidslivet.
Kompetansesenter rus Stavanger, ved Rogland A-senter har etablert et annerledes tilbud fra 2006: ALOR- nettverket er et bredt nettverk for ansatte som jobber med å forebygge rusproblemer i ulike bedrifter. Nettverket inspirerer deltakerne og gir økt trygghet i rollen til å jobbe med rusforebygging i egen bedrift. Her får bedriftshelsetjenester, HMS - personell, personalledere og AKAN- kontakter mer kunnskap og støtte til å håndtere ansatte med rusproblemer, samt stimulans til å utvikle ruspolitikk på arbeidsplassen. Nettverket som tiltak er spredd til andre deler av landet.

Kommiteen bak prisen mener nettverkstilbudet har et stort potensial og høy påvirkningskraft for å fylle målet om å forebygge rus- og avhengighetsproblemer i arbeidslivet.

Prisutdelingen går for første gang ikke til en bedrift på grunn av internt, men eksternt rettet rusforebyggende arbeid.

akan-prisen-2010-ute500

Foto: Jan-Erik Østlie, LO Media/LO Aktuelt

Ingunn Svendsen tok imot AKAN - prisen på utdelingen i Oslo i går på AKAN - dagene 2011, sammen med Lars Staveland, leder for Kompetansesenter rus Stavanger. De som arbeider med nettverket er i tillegg Bente Sikveland og Silje Lill Rimstad ved Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter.

Nettverket er evaluert av IRIS som nyttig for deltakerne. Rapporten forelå tidligere i 2011.
NRK - Rogaland hadde i går en sak på pristildelingen i ettermiddagssendingen kl. 16.
akan-prisen-2010-inne-450