Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
22.11.2011
Marit Vasshus
Overskrift: Rusbehandling i Egersund og Strand

Ingress: -For å gjøre polikliniske tjenester lettere tilgjengelige for folk bosatt i distriktene, tibyr nå Rogaland A-senter poliklinisk rusbehandling i Egersund og Strand kommune. Kvaliteten og innholdet i tjenesten skal være tilsvarende den som gis ved Rogaland A-senters poliklinikk på Tasta ( i Stavanger), sier psykologspesialist og avdelingsleder Tor Borge.


Tilbudet gis ukentlig, annen hver mandag på Strand og Egersund, ifølge Borge.

-Vi tilbyr rusbehandling til enkeltpersoner, par og familier. Vi tilbyr også behandlingssamtaler for pårørende og barn eller voksne barn til foreldre som har eller har hatt rusproblemer, understreker Borge. Ved behov for familiebehandling, har vi anledning til å tilby samtaler med en ekstra terapeut, som er vanlig ved familiesamtaler. Vi tilbyr også enkelte utredninger desentralisert.

-Det at vi har et desentralisert tilbud om rusbehandling, fører til flere henvendelser om hjelp, påpeker psykologspesialisten. Derfor er det sannsynlig at vi vil utvide tilbudet.  

Pasienter som bor i Bjerkreim, Sokndal, Lund, Egersund og Hå kommune, kan få avtaler i Egersund.  Pasienter som bor i Ryfylke, kan de søke hjelp på Strand, og kan komme fra nærliggende kommuner.

Samarbeidspartnere som Distriktspsykiatriske senter, Familievernkontor med flere, mener det er positivt med lettere tilgjengelige tjenester for rusbehandling i distriktene.

Adressen for kontoret i Egersund: er Strandgata, samlokalisert med Familievernkontoret.

Adressen i Strand kommune er: samme lokale som Ryfylke Distriktspsykiatriske senter.

Informasjon om tilbudet kan fås ved henvendelse til inntakskoordinator ved Rogaland A-senter, telefon: 51 72 90 00.
tor borge