Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
10.01.2008

22 000 rusmiddelavhengige i behandling viser nasjonal rapport for 2006

Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) sin rapport for pasient- og klientkartlegging i 2006 viser at 22 000 rusmiddelavhengige har vært i behandling i fjor. Av disse var 69 prosent menn og 31 prosent kvinner.
Stiftelsen Bergensklinikkene har bidratt med innsamling og bearbeiding av data. Kartleggingen viser 31 500 henvedelser om rusrelatert behandling for 2006 i 95 ulike tiltak. Blant disse førte 67 prosent til inntak.Hele to tredjedeler av henvendelsene i den nasjonale kartleggingen, kommer fra kompetansesenter region øst.

Alder og utdanning

Antall unge mellom 16 og 20 år som søker rusbehandling er 1239. Høyeste antall henvendelser om rusbehandling gjelder aldersgruppen 30 - 50 år.

Av de personene som har fått tilbud har ca en fjerdedel videregående skole som høyest avsluttet utdanning. En femtedel rapporterer en fagutdanning, mens 12 prosent har utdanning fra høgskole eller universitet.

77 prosent var uten beskjeftigelse ved inntak og kun 15 prosent var i jobb. Næmere 2000 av de pasientene som har fått tilbud, oppgir at de lever med barn under 18 år.

Rusmidler

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet. Rapportering av psykiske vansker i form av angst, depresjon og suicidal atferd er høy og stabil. Den dokumenterer behovet for en kombinert kompetanse innen rus - og psykiatri.

For 2006 ble 56 prosent av behandlingsforløpene avsluttet etter gjensidig avtale mellom pasient og behandler.

les mer: www.sirus.no og www.bergenclinics.no