Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
13.10.2009
MV

Stavanger Aftenblad: Tidlig hjelp til folk som drikker for mye

Stavanger Aftenblad hadde tirsdag 6.oktober 2009 et dobbeltside oppslag på tilbudet ”Raskere tilbake” med tittelen ”Tidlig hjelp til folk som drikker for mye”. Psykolog Øystein Enger ved Rogaland A-senters poliklinikk forteller at 68 rogalendinger som er i jobb, har fått behandling for rusproblemer. Psykolog Øystein Enger sier til Aftenbladet at ”mange får en aha-opplevelse når vi kartlegger rusmønsteret de har. Det kommer av at folk har en tendens til å vurdere eget drikkemønster som normalt.”
Rogaland A-senter er blant de få institusjonene for rusbehandling i Norge som deltar i ordningen der folk som er i jobb eller sykemeldt kan få raskere behandling, og dermed komme raskere tilbake i jobb.

Artikkel i Stavanger Aftenblad 6.oktober 2009 Tillatelse til gjengivelse er gitt av Stavanger Aftenblad v/ journalist Marie Rein Bore og fotograf Jan Tore Glenjen