Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
16.01.2008

Ny barne- og pårørendekontakt

Nå skal barn og pårørende få økt oppmerksomhet når en av foreldrene eller nær familie er i behandling ved Rogaland A-senter. Vi skal i enda større grad se og ta på alvor barns og pårørendes behov før, under og etter at et familiemelem er i behandling for problematisk rusbruk. Vi vil ha tid og rom til kontakt og samtaler når de trenger det. familieterapeut Lise Rasmussen er nettopp ansatt i en prosjektstilling som er finansiert av Sosial - og helsedirektoratet.
Familieterapeut Lise Ramussen kan kontaktes på tlf. 51 72 90 00 eller mail: lise.rasmussen@ras.rl.no