Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
22.11.2016

-Me bryr oss i Suldal: Felles innsats ved bekymring for barn

De fleste barn i Norge har det veldig godt og hjemmet er et trygt sted å være. Barna bygger gradvis en grunnmur av solide oppfatninger om seg selv, som tåler en støyt. Dessverre er det ikke slik for alle.
Innestengte følelser og tanker
Noen barn har dypt inne i seg innestengte følelser og tanker, innestengte fortellinger, som de fleste av barna gjerne vil snakke om. Ikke alle tør det. Noen barn er redde og noen har gitt opp. Barna har prøvd å fortelle, kanskje med ord, tegninger eller blikk. Men ingen voksne forstod. Barnet lukker seg sakte inne og kan få vondt i hodet, vondt i magen, mareritt eller være lei seg. Disse barna venter på oss. Det handler om vårt mot og vår vilje til å begynne en samtale om barnets indre historie, som det største hinderet. Det handler ikke om at barn ikke vil snakke, sier familieterapeut Øyvind Aschjem i filmen «Se meg, snakk med meg».
 
Ressursgruppen i Suldal

Ressursgruppa «Me Bryr Oss i Suldal», arrangerte konferanse for ansatte i helse- og oppvekstfeltet, og åpen temakveld 10. og 11.november. Kommunalsjef  Nils Erik Eide, lensmann Siri Fisketjøn Indrebø åpnet konferansen og kommuneoverlege Harald Bjarne Hellesen snakket om «Vald i nære relasjonar: Tiltak, samhandling og førebygging».
 
Barnevernsproffene
Barnevernsproffene var invitert og ga råd og delte erfaringar saman med Forandringsfabrikken. De lytter til barn og unge i barnevern, psykisk helse og på skoler og tar de med som rådgivere i møte med departement, Direktorat og på Stortinget slik at dårlige erfarigner blir gjort om til nyttige erfaringer.
 
Se oss- snakk med oss! oppfordrer de:
 «Me kan ikkje sjå utanpå når barn er lei seg. Me må spørja.»
«Barnas handlingar er eit språk. Me må spørje kva som ligg bak dei.» 
«Me må møte barn med varme og gjere rommet trygt for barnet.»
«Me må spørja fleire gonger, og ikkje gje opp.» 
«Me tar barn på alvor når me snakkar sant med dei, samarbeider med dei, og held dei informert på ein måte som er forståelig for dei.» 
 
Dette var noen av rådene som Proffane fra Forandringsfabrikken ga, da den tverrfagelege ressursgruppa «Me Bryr Oss i Suldal», arrangerte konferanse for ansatte i helse- og oppvekstfeltet, og åpen temakveld om «Felles innsats for tidleg handling, når me er uroa for barn». 
 
- Barnevernsproffene formidlet sine erfaringer og sin kompetanse tydelig, åpenhjertig, kraftfullt og varmt, og ga et lærerikt møte fra hjerte til hjerte. Vi fikk både kunnskap og inspirasjon til å arbeide videre for å se og snakke med barn som bekymrer oss, slik at de ikke trenger å vente for lenge eller forgjeves på oss, sier Erik Iversen, SLT- koordinator i ressursgruppen «Me bryr oss i Suldal».

- Suldal er en trygg og god plass å bo, men kanskje finst det noen også her som har en annen hverdag,  en annen historie, som de ventar på at noen skal se og spørre om. Vi ønsker at alle her i Suldal, sammen skal se etter at alle unger vokser opp trygt i kommunen vår.  Bry deg sammen med oss! avslutter Erik Iversen, SLT – koordinator i Suldal kommunes ressursgruppe. 
 
 
2016 sulda me bryr oss