Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
13.09.2012
Marit Vasshus

"Frida" - Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner fokusert av sosialministeren

KORUS vest – Stavanger sitt pilotprosjekt om tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner startet august 2012 med Bente Høgmo som prosjektleder. I forbindelse med en prisbelønnet fagartikkel i Norsk psykologtidsskrift om traumepsykologi, omsorgsvikt og psykisk helse av Braarud og Nordanger, ble forfatterne intervjuet av Dagsavisen. Her stiller de et spørsmål til sosialminister Strøm-Erichsen om samtaler/ hjemmebesøk til gravide skal utprøves i Norge.
Les mer i Dagsavisen
ill-mor-spebarn-400