Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
12.01.2015
Marit Vasshus

​Brukerplan og rus på dagsorden 19.januar

16 av 19 kommuner i Helse Fonnaområdet har kartlagt mennesker med rusproblem i bostedskommunen ved hjelp av BrukerPlan. 19.januar kan du høre resultatet. Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet holder innlegg om ruslidelser.
Tysvær kino er stedet for interesserte deltakere som ønsker å høre resultatene av den lokale kartleggingen i egen kommune, samt innlegg av bruker og andre spennende innledere. Deltakelse er gratis. Påmeldingsfristen er utløpt 9.januar, men har du spørsmål, kan du kontakte Bernt Netland:,
bernt.netland@ras.rl.no,
tlf: 917 22 548
haugaloft-ness-nettland--2