Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
31.08.2011

Økt bevissthet på arbeidsliv og rus

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter merker økende interesse for kunnskap og bevissthet om arbeidsliv og rusbruk.
Kompetansesenteret tilbyr forelesninger på tematikken Arbeidsliv og rus. Noen ganger er dette også spesifisert i forhold til ulik alkoholbruk for kvinner og menn. Vi inviteres både til bedrifter i næringslivet og offentlige arbeidsplasser, sier Silje Lill Rimstad. Hun skal i dag forelese for ledere og mellomledere i en kommune om tema ”Yrkeskvinner og rusbruk”.

Sjekk deg selv
Foredragene inneholder også egentesting av hvordan den enkelte bruker alkohol.
Egenkartleggingen heter AUDIT og har ti spørsmål om egne alkoholvaner.

Når man skal sjekke sin egen bruk, kan man få hjelp av disse spørsmålene:
-Hvor ofte drikker du alkohol?
-Hvor ofte drikker du mer enn 6 drinker?
-Hvor ofte får du skyldfølelse pga egen alkoholbruk?
-Hvor ofte fører alkoholbruk til at du bryter avtaler eller er borte fra jobb?
Dette er noen av spørsmålene som deltakerne får anledning til å stille seg selv individuelt.

Godt utgangspunkt for diskusjon
-Disse spørsmålene er et godt utgangspunkt både for ledere og andre til å diskutere generelt ulike sider ved tematikken på arbeidsplassen. Målet er både økt bevissthet i forhold til eget alkoholforbruk, samt at ledere øker bevisstheten om å ta opp problemet for å komme tidlig inn før et rusproblem utvikler seg til å få store konsekvenser for personen og arbeidsplassen, sier Silje Lill Rimstad.

Mange ulike tema
Foredragene kan fokusere på mange ulike tema, eksempelvis:
-Ulike yrkesroller og posisjoner gir ulik eksponering for arbeidsrelatert alkoholbruk
-Hva er risikabel bruk av alkohol?
-Konsekvenser av rusbruk på en arbeidsplass
-Hvilke konsekvenser har alkoholbruk i gråsoner mellom arbeidstid og fritid?
-Faresignaler
-Kjønnsspesifikk kunnskap knyttet til alkoholbruk
-Hvordan kan bedrifter jobbe for å forebygge riskbruk hos ansatte?
-Hva bør en leder gjøre ved bekymring for ansattes bruk?
-Ruspolicy i bedriftene
-Den nødvendige samtalen

Nettverk
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger har også et eget nettverk for bedrifter, offentlige virksomheter og alle som i sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring ”Arbeidsliv og rusbruk”. Nettverket tilbyr erfaringsdeling og kunnskapstilførsel. Neste nettverksmøte er fredag 23.september på Sola Strand hotell. Påmeldingsfrist 12.09.11 til hilde.elin.haugland@ras.rl.no

For spørsmål kontakt: Silje Lill Rimstad eller Ingunn Svendsen, 51 72 90 00.
[Pane3]
silje-230410-015
[/Pane3]