Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
04.02.2014
Marit Vasshus

Åtte medieoppslag på boken Arbeidsliv + rus = sant?

Gyldendal Akademiske publiserer boken om Arbeidsliv og rus , der 14 rusforskere i Norge har bidratt med vitenskapelige artikler. Silje Lill Rimstad, Kompetanse-senter rus, Rogaland A-senter er medforfatter av tre av 16 artikler. Publiseringen har gitt oppslag i Stavanger Aftenblad, NRK Rogaland radio, og flere andre medier, totalt åtte medieoppslag.
Hvordan henger arbeidsliv og rus sammen? Medredaktør Bente Sikveland og medforfatter Ketil Frøyland med den nylansert boken. Foto: Jan- Erik Østlie, LO Media

Boka veksler mellom funn rundt alkohol og historier som fortelles fra arbeidslivet. Boka inneholder aktuell forskning, både norsk og internasjonal. Hvilket omfang og hvilke konsekvenser har bruken for arbeidstakeren, arbeidsplassen og samfunnet?

Fortellingene viser hvilke følger det har for jobbkultur, relasjoner og forutsigbarhet. Forfatterne ser på forskjeller mellom kvinner og menn, og alkohol og ledere. I tillegg viser den ulikheter i drikkekulturer både i Norge og hva norske arbeidstakere møter utenlands.

Gyldendal Akademiske 2014; Alkohol+ arbeidsliv = sant?
http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Arbeidsliv/Boeker/HMS-Arbeidsmiljoe/Alkohol-arbeidsliv-sant

NRK Rogaland radio fredag 31.januar 2014:
Intervju med en av forfatterne Silje Lill Rimstad, Komeptansesenter rus, sammen med skuespiller Espen Hana, Rogaland Teater.

- Plutselig står man der med et glass vin i hånda. For noen går det bra, men for mange kan det være utfordrende, sier rusforsker og forfatter Silje Lill Rimstad.

NRK Rogaland nett, 31.januar 2014, kl. 13.39:
- Var en tid jeg drakk 13 enheter før frokost

Alkohol på jobb ble et stort problem for Espen Hana. Nå har forskere brukt historien hans for å sette rus på dagsorden.
http://www.nrk.no/rogaland/_-rus-har-blitt-et-problem-pa-jobb-1.11510542
http://www.nrk.no/rogaland/1.11510542

Stavanger Aftenblad, Økonomi, fredag 31.januar 2014, helsides oppslag, side 12:

Ølet sto klart på jobben
14 forskere har samlet forskning om alkohol på jobben i boka "Alkohol+ Arbeisliv = sant?”. Skuespiller Espen Hana er blant dem som blir intervjuet om sin trøblete alkoholbruk.

Regjeringen.no/ Nyheter, 31.januar 2014:
Forsterket innsats for rusforebygging i arbeidslivet, sier helseminister Bernt Høie.
http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2014/forsterket-innsats-for-rusforebygging-i-.html?id=750222

Helsedirektoratet.no/ Nyheter/, 31. januar  2014
Anbefaler at rusforebygging blir en del av IA avtalen, assisterende helsedirektør Øystein Mæland.

Alkoholkonsumet i Norge er økende, og med det også det arbeidsrelaterte alkoholbruken. Arbeidslivet betaler en stor del av de totale kostnadene knyttet til alkoholbruk i form av sykefravær og nedsatt arbeidskapasitet.
http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/anbefaler-rusforebygging-som-en-del-av-ia-avtalen-.aspx

LO Media, Fri fagbevegelse: frifagbevegelse.no/ arbeidsliv/ alkohol,  30.januar 2014

Alkohol + arbeidsliv = sant
Bruken av alkohol øker i arbeidslivets gråsoner viser ei forskningsbasert bok som kommer ut i dag.
http://frifagbevegelse.no/arbeidsliv/alkohol__arbeidsliv__sant_239028.html

LO Media, Fri fagbevegelse: frifagbevegelse.no/ arbeidsliv/ alkohol, 31.januar 2014
-Skål for oss!

-Det store problemet ved alkoholbruken i arbeidslivet er når det støter folk ut, sier rusforsker Svennre ENsvåg, som mener mange bedrifter bruekr alkohol som virkemiddel til å integrere aarbeidstakere i et ”oss”.

http://frifagbevegelse.no/arbeidsliv/_sk%C3%A5l_for_oss_239091.html
bok arbeidsliv bente ketil f