Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
12.01.2008

Ånden og flasken - en bok om Rogaland A-senter gjennom 50 år

Nå foreligger historien om 50 år med rusbehandling på Rogaland A-senter i bokform. Vi følger fotsporene etter glødende entusiaster fra oppstarten i 1953 og reflekterer over hvordan rusbehandlingen utvikles i årene etterpå. Institusjonsprest Arild Vøllestad har beskrevet de første 30 år, mens journalist Marit Vasshus gir et bilde av fagutviklingen de siste 20 årene ved hjelp av en rekke intervjuer med sentrale fagfolk, som har preget virksomheten. Noe av det vi synes er verd å ta med videre inn i fremtiden, er Rogaland A-senters store engasjement gjennom 20 år for å gi et tilbud til voksne pårørende, familier og barn som lever i familier med rusmisbruk.
Boka "Ånden og flasken" har lokalhistorisk verdi og er rikt illustrert, takket være lån fra Stavanger Aftenblads fotografer.

Boka sendes til våre samarbeidspartnere. Andre interesserte kan henvende seg til anne.marit.joelstadengen@ras.rl.no og få tilsendt et eksemplar mot dekking av porto.

Boka foreligger også på Stavanger bibliotek.
boka 2008