Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
16.01.2009
MV

Å arbeide med hele familien

Hvordan kan man inkludere hele familien i endringsarbeid? - Også andre enn familieterapeuter kan jobbe med familier og inkludere hele familien i tilnærmingen, sier Jan Amundsen. Sammen med Lise Rasmussen ved Rogaland A-senter, hadde han innlegg på et sideseminar på konferansen
Familieterapeut Jan Amundsen snakket også om Hvordan påvirker endring i mannsrollen, særlig farsrollen i familien? Er hjelpeapparatet opptatt av og i utvikling for å møte denne endringen?  Amundsen og Rasmussen illustrerte den familieterapeutiske tilnærmingen ved å fortelle om et arbeid med foreldre og barn som får parallelle tilbud.

Lysark fra presentasjonen

Lysark fra konferansen vil bli lagt ut på nettsidene til Jæren Distriktspsykiatriske senters nettsider:
www.jdps.no/Rogalandsnettverket.

Kontaktperson ved Rogaland A-senter:
Jan Amundsen: tlf: 51 72 90 00

Barne - og pårørendekontakt:
Lise Rasmusssen, tlf: 51 72 90 00