Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

Samhandling til barnets beste - Barn som pårørende i kommuner og spesialisthelsetjeneste

TID: Torsdag 11. juni 2015, kl. 09.30-14.45, Tysværtunet
STED: Aksdal, Tysværtunet, Nord-Rogaland

Når en forelder blir alvorlig syk, hva savner failien og hva ønsker man ? Erfaring deles sammen med tema nasjonale prosedyrer og hvordan samhandle om barn som pårørende?

Når en forelder blir alvorlig syk. Om en families erfaringer fra hva de savnet, hva de ønsket og hva de opplevde å måtte finne utav selv, da far var alvorlig syk og døde.

Hvordan sikre lik oppfølging av barn som pårørende? Gjennomgang
av nasjonale fagprosedyrer og eksempler fra praksis.
v/ Havåg, Barns Beste

Hvordan skal vi samhandle om barn som pårørende? Prosedyrer i Helse Fonna. v/  Eileraas Ek og  Vik Stuhaug, Helse Fonna

Muligheter og utfordringer i kommunene på samhandling om barn som pårørende. Et eksempel fra Fjell kommune.
v/ psykolog Anja Høye Rogde

Innlegget avsluttes med en samtale med representanter fra de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet.

Tips og råd om implementering. Eksempler fra praksis.

Program og invitasjon

Påmelding via kursportalen til Tysvær kommune:  innen 29. mai 2015:

Påmelding til: http://kurs.tysver.kommune.no
 
[/Pane4]