Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

K9 MI-nettverk Sør-Rogaland

TID: 9.april 2015, kl. 9-15
STED: Himmel og hav, Solastrandveien 116, Sola

KoRus Stavanger inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomgått MI-opplæring.
Målgrupper: deltakere som har gjennomført opplæring i Motiverende samtale (MI) i regi av Korus Stavanger. 

Målsetting: vedlikehold og videreutvikle MI-ferdigehter og forståelse.

Pris: kr 250.-

maks antall: 50 deltakere.

kontakt: Ingarid R. Strømsvold, tlf: 51 72 90 00.
mail: ingrid.r.stromsvold@ras.rl.no . 
[/Pane4]