Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

K3 Mot til å se- evne til å handle 2015

TID: Onsdag 21. januar - torsdag 22.januar 2015
STED: Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger

Tema: Mot til å se - evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade er tema for konferansen for 10. året på rad.
Målgrupper: Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten, rus - og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer , fysio - og ergoterapeuter,  ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne - og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere.

Innlegg:
Ingrid Lund, Hvordan forstår vi de stille barna.

Dag Nordanger: Mot til åse- men hvordan forstår vi det vi ser? Om utviklingstraumer, nevrobiologi og reguleringsvansker.

Anne Kristine Bergem: "Pappa`n min er syk i tankene sine". Plenum.
Anne Kristine Bergem, "Pappa`n min er syk i tankene sine". Sideseminar.

Åse Frafjord Johnsen
: Samatleverktøyet "Bilder som døråpnere. Samtaleverktøy i møte med barn og unge som sliter.


Program: Invitasjon. 

Kontakt: Maren Løvås eller Marit Vasshus
maren lovas@ras.rl.nomarit.vasshus@ras.rl.no, tlf: 51 72 90 00.

Arrangør: Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for Nettverkskonferansen Mot til å se - evne til å handle 2015, samt Fylkesmannen i Rogaland.
[/Pane4]