Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
[Pane4]

K17 Eldre- hva med alkohol?

TID: 21.05.2015, kl 08.30-15.15
STED: Stavanger, hotell Alstor

Aldring, helse og medisinbruk i kombinasjon med alkohol, kan være problematisk.
Arrangør
Kompetansesenter Rus, region Vest Stavanger v/ Rogaland A-senter

Målgruppe 
Fagpersoner i kommunen som har interesse for eldres alkohol og legemiddelbruk (hjemmesykepleie, fastleger, folkehelserådgivere med flere), NAV, spesialist- helsetjenesten, Eldreråd, eldre og seniorsentre, pensjonistforeninger og andre som har interesse for eldre, alkohol og legemiddelbruk i Rogaland.

Dagens innhold og formål
Vi ønsker å tilrettelegge for en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte utfordringer tilknyttet aldring, helse og medisinbruk i kombinasjon med alkohol. Vi ønsker at
dagen skal være nyttig for deg! Dagen organisert derfor slik at vi sammen kan utveksle tanker, ideer, kunnskap og erfaringer. Hvordan kan vi knytte kontakter og utvikle samarbeid for å møte utfordringene sammen.

Påmelding innen 07.05.2015

Påmeldingslinkhttp://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp

Program

Pris: 250,-

Påmeldingsfrist: innen 07.05.2015

Kontakt: Ingunn K. Svendsen eller Åsa Sjøgren, tlf 51729000 el e-post
ingunn.svendsen@ras.rl.no eller asa.sjogren@ras.rl.no
[/Pane4]