Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

K16 ​«Tvang og Tvang fru Blom?»

TID: 30. november 2015, kl. 09.30 – 15.30.
STED: Tysværtunet Kulturhus, Aksdal

En fagdag med oppmerksomhet rundt bruk og opplevd bruk av tvang innen psykisk helse/rusfeltet
Juss - Etikk - Praksis

Arrangør: Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland, KoRus Vest Stavanger/Bergen, Helse Stavanger og Helse Fonna.

Vi ønsker å arrangere årlige samlinger med tema tvang og tilbakehold innen rus/psykisk helse området. Første samling rettes søkelyset mot juridiske og etiske problemstillinger. Neste år vil dagen bli spisset mot konkrete problemstillinger og emner.

Målgruppe:
Ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten, politikere, ledere, pårørende- og brukerorganisasjoner. Kursdagen er aktuell for helse- og sosialpersonell innen rus og psykisk helse, politi, ambulansetjenesten, fylkesmenn, kontrollkommisjoner, fylkesnemnder, fastleger, DPS, akuttposter, private rusinstitusjoner, pasient/brukerombud og alle som har befatning med tvang og tilbakehold etter helse og sosiallovgivningen.

Program
«Tvang sett fra brukerens sted» innlegg med refleksjoner fra brukerrepresentantene Øyvind Bjelland, Mental Helse og Victoria Skretting fra rusmisbrukernes interesseorganisasjon - RIO

«Tvang og juss» advokat Kurt O. Bjørnnes skal gi oss økt kjennskap til lovene og reglene som regulerer ulike former for tvangsbruk innen dette fagfeltet. Han vil også reflektere over praksis og samhandling rundt bruken av lovverket. Kursdeltagerne kan melde inn aktuelle problemstillinger til kurt@bjornnes.com
Kurt O. Bjørnnes har tidligere arbeidet innen statlig og kommunal sektor.

Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til lov-stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

«Etiske problemstillinger ved bruk av tvang» ved Tonje Lossius Husum. Hun er postdoktor ved Senter for medisinsk etikk v/ universitetet i Oslo. Hun holder for tiden på med et prosjekt om pasienter og ansatte sine erfaringer med krenkelser under behandling innen psykisk vern, og Phd` en handlet om bruk av tvang i akuttavdelinger i Norge. Er også klinisk psykolog med erfaring med å jobbe innen psykisk helsevern.

«Betraktninger om uformell tvang i frivillighetens tidsalder» v/ Christine Øye (HSH) Høgskolen Stord Haugesund 
Hun er førsteamanuensis og forsker på avdeling for helsefag. Hun har i sin phd. avhandling fra 2009 særlig forsket på miljøterapi og brukermedvirkning, og sett i lys av ulike former for strukturell tvang og forsøk på medvirkning.

Påmeldingsfrist: 15.11.15 til Korus Vest, Stavanger

Påmeldingslink: http://kurs.rogaland-asenter.no/index.php/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/detailsCourse.html?id=59

Maks antall: 350 deltakere

Spørsmål: ring 917 22 548

Seminaret er gratis takket være støtte og finansiering fra Fylkesmennene og
KoRus Vest Stavanger,  KoRus Bergen, Helse Stavanger og Helse Fonna.
[/Pane4]