Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

K12: Rusdag 2015 Tema: BrukerPlan

TID: 19. januar 2015, kl. 10:00-15:00
STED: Tysvær kino, Tysværtunet, Aksdalveien 157, Tysvær

Tema: Mot til å se - evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade er tema for konferansen for 10. året på rad.
Program

Innhold: 16 av 19 kommuner i Helse Fonnaområdet har kartlagt mennesker med rusproblem i bostedskommunen ved hjelp av BrukerPlan

Påmelding: innen 9. januar

Påmelding til:  https://www.deltager.no/RUSDAGEN-2015

Pris: Gratis, enkel lunsj

For spørsmål: Bernt Netland
bernt.netland@ras.rl.no
tlf: 917 22 548
[/Pane4]