Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

K11 MI-nettverk Nord- Rogaland

TID: 16.april 2015, kl. 9-15
STED: Gamle slakthuset, Saualoftet, Haugesund

KoRus Stavanger inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomgått MI-opplæring.
Målgruppe: deltakere som tidligere har gjennomgått MI-opplæring i regi av KoRus Stavanger.

Målsetting: vedlikehold og videreutvikle MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere.

Pris: kr 200.-

Maks antall: 30 deltakere.

kontaktepersoner: Ingrid R.Strømsvold, tlf: 51 72 90 00.
mail: ingrid.r.stromsvold@ras.rl.no .


 
[/Pane4]