Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

K1 Ung i Rogaland 2016 - Arbeidsseminar i forkant av Ungdata fellesundersøkelse 2016

TID: 15.april, kl 10-17
STED: Energy hotel, Stavanger

20 000 ungdommer deltok i 2013
I 2013 deltok 21 Rogalandskommuner i en felles ungdomsundersøkelse.
20.000 elever i ungdomsskole og videregående skole ga kommunene viktig informasjon for å kunne forstå og legge forholdene til rette for ungdomsgenerasjonen.

I 2016 vil det bli gjennomført en ny fellesundersøkelse i Rogaland. KoRus Stavanger legger til rette for at deltakende kommuner skal stå for planleggingen og inviterer til et arbeidsseminar i den forbindelse.

Målgrupper 
Kontaktpersoner/ kommunekoordinatorer for Ungdata i alle fylkets kommuner, samt fylkeskommunen. I utgangspunktet inviterer vi en deltaker pr. kommune, men åpner for to deltakere fra store kommuner og fylkeskommunen.

Innhold
Et praktisk orientert arbeidsseminar for å tilegne seg ny kunnskap og friske opp gammel kunnskap, for å dele erfaringer om gjennomføring og bruk av materialet, og for å drøfte strategier for stor deltakelse, god svarprosent og god forankring.

NOVA deltar sammen med KoRus Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland.

Pris: Gratis

Kontaktperson: Sven Gustaffson, tlf: 51 72 90 00/ 47 66 29 48.
mail: sven.gustafsson@ras.rl.no .
[/Pane4]