Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

Familieperspektivet ved behandling i TSB

TID: 22. april 2015, ca kl 8.30- 16.30
STED: Rogsland A-senters kurslokale, Møkster, Skogstøstraen 37, Stavanger

Rogaland A-senter arrangerer konferansen som har som mål å formidle ny kunnskap innen områder hvor det å ta et familieperspektiv i rusbehandling har vist seg å være nyttig. Fokus er på behandlingstilnærminger som bygger på forskningsresultat og som kan brukes i TSB og i forhold til samhandling med kommunene, eller i kombinasjon med andre instansers innsatser.
Introduksjon ved psykologspesialist Anders Hellman

Familieterapi for unge rusavhengige pasienter; Dr Henk Rigter, Nederland
PDF Forelesning Rigter.
Dr. Richter fremlegger evidens fra forskningsrapporten: "Mulitidimensional family  therapy lowers the rate of cannabis dependence in adolescents: A randomised  controlled trial in Western Europed outpatient settings".
Studien ble utført i fem europeiske land. Cirka 450 familier deltok i studien

 
Familieterapi ved foreldres alkoholmisbruk:    "Hvordan hjælper vi bedst børn i misbrugsfamilier? Indsatser der virker - forskning  og evidens", Psykolog Helle Lindgaard, Danmark. PDF Forelesning.

Forebyggende tiltak som involverer hele familien, for barn i risiko: "Styrking av familier – et egnet tilbud til norske familier hvor foreldre sliter med rus og/eller
psykiske plager?"
PH.D og psykologspesialist Bente Storm Mowatt Haugland, og Hilde Brennhaug, Bergen. PDF Forelesning.
 
Dr. Bente Storm Haugland og Hilde Brennhovd presenterer Strengthening Families Program, som for tiden er under utprøving i Norge.  Dette er et forebyggende familieprogram med fokus på barn i risiko, oppbyget og tiltrettelagt for familier med rusproblemer i USA men utvidet til også å kunne hjelpe andre grupper av barn i risiko.

Kontaktperson faglig innhold: Anders Hellman, anders.hellman@ras.rl.no
Kontaktperson for øvrig:  Marit Vasshus, marit.vasshus@ras.rl.no
 
Påmelding:   Hilde Elin Haugland, hilde.elin.haugland@ras.rl.no.
Pris:  kr 1500.-
 
Påmelding: innen 27. mars 2015
Påmelding:  http://kurs.rogaland-asenter.no.
 
 
 

 .  
[/Pane4]