Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
[Pane4]

Fagdag om alvorlig skolefravær

TID: 9.februar 2015
STED: Tysværtunet, Tysvær

Fagdag om alvorlig skolefravær
Mandag 09.02.15 kl. 09.30 – 15.15 i Storsalen Tysværtunet, Tysvær

Målgruppe: Ledere innen oppvekst i kommunene i Helse Fonna-området (barnehage, skole, helsesøster, PPT, barnevern, SLT etc.) rådmenn, politikere, ledere innen psykisk helse i kommune og spesialisthelsetjeneste, rustjeneste, KFU, videregående opplæring, andre samarbeidspartnere i
Haugalandsløftet.

Påmelding via kursportalen til Tysvær kommune:
http://kurs.tysver.kommune.no/. Vennligst legg informasjon om evt. matallergi i kommentarfeltet ved påmelding.

Program.

Arrangør:  
Haugalandsløftet i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland,
Fylkesmannen i Hordaland, KoRus Stavanger, Helse-Fonna HF, KoRus Bergen og Karmøy kommune.

Kontaktperson:
Bernt Netland, 917 22 548.
[/Pane4]