Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

​Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikten? advokat Kurt O. Bjørnnes

TID: Tid: 17. mars 2015, kl. 09.00 – 15.00.
STED: Sted: Storstova, Bryne Kino

Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikten?
Kurs med advokat Kurt O. Bjørnnes

Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger ved Rogaland A-senter.

Målgruppe: Målgruppen for kurset er ansatte i barnevern, helsestasjonstjenesten, PPT, barnehager, skoler,
NAV, familievern, TSB, BUP, DPS og andre som inngår i tverrfaglig samarbeidsprosesser hvor taushetsplikten kan oppfattes som en utfordring.

Kursholder er advokat Kurt O. Bjørnnes.

Målsetting: Kurset skal gi økt kjennskap til lovene som regulerer taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt, og større trygghet og smidighet i anvendelsen av disse.

Program
 
[/Pane4]