Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Jobb hos oss

Etter / videreutdanning
Det er gode muligheter for etter- og videreutdanning. 2 % av lønnsbudsjettet settes av til fagutvikling for ansatte. Psykologer kan disponere tid til forskning og faglig utviklingsarbeid.

Personalpolitikk
Rogaland A-senter er IA–bedrift. Det er regelmessige samarbeidsmøter mellom ledelse og tillitsvalgte.

Arbeidsmiljø
Det er eget arbeidsmiljøutvalg på Rogaland A-senter. Det foretas systematiske arbeidsmiljøundersøkelser hvert år med oppfølginger i etterkant.

Bedriftshelsetjeneste
Avonova leverer bedriftshelsetjenester til Rogaland A-senter.

Tjenestepensjon
Nyansatte blir automatisk innmeldt i Sparebank1 hybridordning. De som jobber som sykepleier blir innmeldt i KLP. Ansatte blir trukket 2 % av lønn, arbeidsgiver betaler resten.

Helseforsikring
Vi har avtale med Storebrand Helseforsikring. Ansatte som arbeider i minimum 50 % fast stilling på Rogaland A-senter vil bli innmeldt i Storebrand helseforsikring.
 
Trening
Ansatte kan trene på treningssenter og få refundert beløp etter treningsinnsats.

Felles arrangement
Rogaland A-senter har to felles arrangementer for alle ansatte to ganger i året. I tillegg arrangeres årlig en pilegrimstur til Taize med fordypning i livsspørsmål, etikk, filosofi og fagutøvelse.