Stille rom

PT6A6110-Stille-rom-med-glassvegg
Stille rom 
Av og til trenger vi et rom som er annerledes. Et tilfluktssted. Et fristed. Et sted å samle tankene, eller å la tankene fly. Et pusterom til ettertanke, hvile, bønn og meditasjon.
Stille rom finnes i øverste etasje av behandlingsavdelingen. Du ser rommet og kunstner Per Odd Aarrestad sine glassmaleri når du nærmer deg A-senteret  fra sentrum.
 
Alltid åpent og åpent for alle
Dette er et livssynsåpent rom der mennesker kan være seg selv og finne forankring og ro uavhengig av tro og tilhørighet.  
Her kan man tenne lys og finne roen ved vannkilden. For dem som ønsker det, fins det et bønneteppe, bønneskammel og ulike religiøse tekster.

Faste aktiviteter og ritualer
I tillegg til at rommet skal være åpent og tilgjengelig har vi både prøvd ut nye og tatt med oss kjente aktiviteter og markeringer inn i rommet. Gjennom institusjonsprestens arbeid på avdelingene gir vi tilbud om kirkelige ritualer som nattverd, skriftemål og minnemarkeringer og livssynsåpne ritualer og meditasjonsteknikker.

Meditasjonsgrupper
Vi gir tilbud om meditasjonsgrupper basert på teknikker fra mindfullness.   Institusjonspresten leder de fleste meditasjonene men har og hatt hjelp av pasienter og kolleger med erfaring fra ulike meditasjonsformer. Mindfullness handler om å være til stede i øyeblikket, være stille og oppmerksom - på seg selv, hverandre og de skapende krefter i oss og rundt oss. Med fokus på pust og oppmerksomt nærvær opplever vi at pasienter bedre kan møte stress og uro, abstinenser og tankekjør.Denne meditasjonsformen er i tråd med gjeldende behandlingsform (Mentaliseringsbasert terapi (MBT) som har som grunnide at en gjennom individual- og gruppeterapi skal lære å se og fortolke seg selv utenfra og andre innenfra.

Institusjonspresten er tilgjengelig for samtaler og har ukentlige etikkgrupper på døgnavdelingene.

oppdatert: 11/11/2020
Kontakt
Institusjonsprest
Per Arne Tengesdal
Telefon: 51 72 90 00