Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Familier med barn og par

shutterstock_17813668%5B1%5D%20RAS%20H2%20father%20holding%20son%20close
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Barn i familier hvor en eller begge foreldre er rusmisbrukere er en risikogruppe. På grunn av rusmisbruket, kan barn påføres psykiske problemer under oppveksten, eller i voksen alder. Det kan også være en økt risiko for utvikling av eget rusmisbruk i voksen alder. Det er allikevel viktig å være klar over at de fleste barn ikke utvikler et eget misbruk.

Familiesamtaler
Familiesamtalene har som fokus å gi disse barn en sikker livssituasjon, høyne bevisstheten om barnas opplevelse, gi informasjon til barna om foreldrenes behandling, samt kartlegge om det er rusrelaterte faktorer som påvirker barnas oppvekst nå.

Foreldrene er glad i barna sine
Foreldre som ruser seg er glade i barna sine, også når rusen har fått en stor plass i familien. Samtalene skjer i samarbeide med foreldrene og normalt er foreldrene til stede i samtalen.

En plan for barnet
Der det er behov for det, utarbeides en plan for å støtte barnet, lindre skadevirkninger av evt rusing under behandlingstiden, og å gå igjennom og reparere tidligere negative hendelser i familien.

I tillegg til familiesamtaler tilbyr vi periodiske grupper for mødre, fedre (og bestemødre) hvor en kan gå igjennom aktuelle problemer sammen med andre i samme situasjon.

Par
Ektefeller samboere og partnere påvirkes av rusingen til den de er mest glad i. Noen ganger er slitasjen så stor at det er behov for egen behandling. Rogaland A-senter tilbyr parsamtaler og individualsamtaler.