Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Info til pasienter og pårørende

shutterstock_17809327%5B1%5D%20RAS%20brosjyre%201%20far%20datter%20p%C3%A5%20skulder

Hvem kan få behandling?

Ved Rogaland A-senter gir vi tilbud om Individuell undersøkelse og behandling til personer med rusproblemer.
/les mer
p0041673

Barn og pårørende

Pårørende til rusmisbrukere blir ofte utsatt for store på-kjenninger sosialt, psykisk og fysisk.
/les mer
shutterstock_17813668%5B1%5D%20RAS%20H2%20father%20holding%20son%20close

Familier med barn og par

Barn i familier hvor en eller begge foreldre er rusmisbrukere er en risikogruppe. På grunn av rusmisbruket, kan barn påføres psykiske problemer under oppveksten, eller i voksen alder.
/les mer
shutterstock_162051092%5B1%5D-b

Gravide / småbarnsfamilier

Gravide som er bekymret fordi de har brukt alkohol, vanedannende medikamenter eller narkotika i svangerskapet kan få råd, oppfølging og behandling ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier. 
/les mer
shutterstock_528042697

Individuell behandling og undersøkelse

Individuell behandling har fokus på rusmisbruket; hva forårsaker, hva opprettholder, og hva kan få et rusmisbruk til å stoppe.
/les mer
p2680346

Hvordan søke behandling?

Rogaland A-senter er en del av spesialist-helsetjenesten, derfor må søknader følge bestemte regler.
/les mer